Ad Code

Trang đang phát triển

Thẻ div trong html - seoit.vn


seoit.vn

Thuộc tính sự kiện 

div cũng có thể được sử dụng như một container dùng để chứa các danh mục danh sách hay tạo một vùng mục rõ ràng, đối với một lập trình viên mà nói, thẻ div là thẻ được sử dụng nhiều nhất trong ngôn ngữ HTML, người ta có thể dùng nó làm phân các vùng khối phân chia các khu vực khác nhau, và được định dạng với CSS và Javascript,

div được sử dụng như một vùng chưa và cũng cũng thường được LTV sử dụng nó để chứa các nội dung nằm bên trong nó là các thẻ HTML và nội dung khác,

Div thường được các lập trình viên sử dụng các thuộc tính id và class để nhóm các vùng chứa nội dung vào và định dạng CSS một cách nhanh chóng, cùng xem ví dụ sau đây

Nội dung này được đặt bên trong một thẻ div

2 Khối màu hồng dưới đay được định dạng bằng 2 thẻ div

Tên danh sách tham gia
  1. Quỳnh Chi
  2. Tuấn Anh
  3. Hồng Ngọc
  4. Hoàng Lan

Hoa quả
  1. Táo Hàn Quốc
  2. Nho MỹĐăng nhận xét

0 Nhận xét

Close Menu