Ad Code

Trang đang phát triển

thẻ dialog trong html thẻ tạo hộp thoại - seoit.vn

 Thẻ dialog trong html thẻ tạo hộp thoại  - seoit.vn 

Đây là một bảng hiển thị Table 
1 2 3 4 5 6
Dũng   Trang   Huyền  Nga  Nhung  Quỳnh 
1988  1988 1988 1988 1988 1988

Đây là hộp thoại dialog
Nội dung bên trên được sử dụng thẻ table và thẻ dialog để biểu trưng chức năng hiển thị, các bạn có thể kiểm tra và thực hiện lại để có được nhưng trải nghiệm rõ rệt và thực tế 

dialog tag dùng để biểu trưng một hộp thoại có thể click hoặc hiển thị một cái gì đó bên trong một hộp thoại mang những ý nghĩa nào đó, theo mục đích của người lập trình muốn gửi thông điệp đến người dùng, 


để có thể hiển thị dialog trên giao diện các bạn cần sử dụng thêm thuộc tính open cho dạng thẻ này, thì nó mới hiển thị lên giao diện và người dùng mới có thể nhìn thấy ,


Một lưu ý khi sử dụng dialog, khi các bạn khai bao kích thước lớn có thể hiệu ứng hiển thị trên giao diện sẽ bị chèn đè lên những văn bản hoặc những nội dung khác, nằm song song với nó  


Thuộc tính sự kiện 

Thuộc tính tổng hợp 
Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Close Menu