Ad Code

Trang đang phát triển

Thẻ dfn trong html - Seoit.vn

Thẻ dfn dùng để xác định mô tả cụm từ viết tắt của 

html


dfn dùng để định nghĩa một từ khóa viết tắt hoặc dùng để mô tả một thuật ngữ chuyên môn nào đó, thường người ta hay dùng thẻ này để để định nghĩa chi tiết cho một cụm từ viết tất bất kỳ nào đó,

thẻ dfn này có chức năng tương tự với thẻ abbr thẻ abbr dùng để mô tả nội dung cho từ viết tắt thì thẻ dfn cũng có thể có chức năng mô tả như vậy, có thể hiểu một cách nôm na rằng thẻ dfn dùng để định nghĩa cho từ khóa viết tắt, cũng có thể sử dụng chứng chức năng giống như thẻ abbr với phương thức sử dụng thuộc tính title để chứa nội dung mô tả cho từ viết tắt nằm bên trong của thẻ dfn và the abbr

Cùng xem ví dụ sau để để hiểu rõ hơn và thuộc tính của 2 cặp thể này, tôi sẽ biểu chưng 2 thẻ cùng với thuộc tính của nó ra đây để cho các bạn thấy được chức năng cũng như cách sử dụng của 2 thẻ này như nào,


Code 


<dfn title="hypertext markup language ">

</dfn>


<abbr title="Lặc Tray - Hải Phòng ">

</abbr>


Giao diện 


Nội dung này được sử dụng thẻ dfn
HTML
Nội dung này được sử dụng thể abbr để định dạng
LT - HP


Thu
ộc tính 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Close Menu