Ad Code

Trang đang phát triển

thẻ dir trong html - seoit.vn

thẻ dir trong html - seoit.vn 


Giao diện khi sử dụng thẻ <dir> 

 • HTML
 • CSS
 • Javascript
 • PHP
 • MSQL
 • JQUERY
 • giao diện khi sử dụng thẻ ul 
  • HTML
  • CSS
  • Javascript
  • PHP
  • MSQL
  • JQUERY
  Giao diện khi sử dụng thẻ ol
  1. HTML
  2. CSS
  3. Javascript
  4. PHP
  5. MSQL
  6. JQUERY  Thẻ <dir> dùng để tiêu đề danh sách , tùy nhiên thể này không còn được sử dụng trong phiên bản html5 mà chỉ có thể ứng dụng và hoạt động trên phiên bản html4, 


  Tuy nhiên ở phiên bản html5 ta có thẻ ul & li để thay thế, các bạn cùng xem lại cách sử dụng sau đó cùng thẻ với những  tính năng cách dùng rồi áp dụng, 
  Đay là cách sử dụng thẻ <dir> được sử dụng làm nhóm các danh sách tiêu đề, trong phiên bản HTML4 

  <dir>

  <li> HTML </li>

  <li> CSS </li>

  <li> Javascript  </li>

  <li> PHP </li>

  <li> MYSQL  </li>

  <li> JQUERY  </li>

  </dir>

   Sang phiên bản html5 đã công năng này được thay thế bởi thẻ ul và được bọc  các tiểu đề bằng thẻ li nằm bên trong nó, và thẻ ul được mặc định biểu thị danh sách tiêu đề không có thứ tự cụ thể, mà chỉ có các ký tự đầu dòng ô vuông hoặc tròn đen hoặc trắng, 


   và thẻ được biểu thị danh sách tiêu đề có số thứ tự từ A - Z hay các dãy số ký tự 1 - 10 hoặc có thể biểu thị số thứ tự theo bảng chữ cái La Mã I - X: ,  chức năng này được sử dụng thẻ ol với phương thức biên soạn tương tự như the ul và được đặt lồng thẻ li nằm bên trong nó, để chứa các danh sách tiêu đề 


  <ul>

  <li> HTML </li>

  <li> CSS </li>

  <li> Javascript  </li>

  <li> PHP </li>

  <li> MYSQL  </li>

  <li> JQUERY  </li>

  </ul>


  Danh sách tiêu đề có thứ tự, 

  <ol>

  <li> HTML </li>

  <li> CSS </li>

  <li> Javascript  </li>

  <li> PHP </li>

  <li> MYSQL  </li>

  <li> JQUERY  </li>

  </ol>
  Thuộc tính sự kiện 

  Thuộc tính tổng hợp 
  seoit.vn


  Đăng nhận xét

  0 Nhận xét

  Close Menu