Ad Code

Trang đang phát triển

Thẻ dd trong html và thuộc tính - seoit.vn

 Thẻ dd trong html và thuộc tính - seoit.vn 

html


<dd> dùng để chứa nội dung mô tả cho 1 thuật ngữ được nằm bên trong của cặp thẻ <dt>2 cặp thẻ này được nằm bên trong của cặp thẻ <dl> để tạo lên một bộ ba thẻ không thể thiếu và luôn được gắn liền với nhau , 


Thẻ <dd> được dùng để xác định nội dung mô tả cho một thuật ngữ hoặc tên gọi trong danh sách mô tả. thẻ <dd></dd> được xác định là một cặp bài trùng không thể tách rời được nằm bên trong của cặp thẻ <dl> 


Thẻ <dd> dùng để chứa nội dung mô tả cho thuật ngữ được chứa nằm ở bên trong cặp thẻ <dt> 2 cặp thẻ này được nằm ở bên trong cặp thẻ <dl> 
Ví dụ: 


Code 


<dl>

<dt> Loa  </dt>

<dd> 

    Loa là một thiết bị dùng để truyền tải tín hiệu âm thanh và tín hiệu sóng âm 

</dd>

<dt>Amply</dt>

<dd> 

      Amply là thiết bị khuếch đại tín hiệu âm thanh từ hiệu ứng thiết bị kỹ thuật số hoặc đầu đĩa cơ được khuếch tán lên thiết bị là loa nghe nhạc 

</dd>

</dl>


Giao diện 

Loa
  Loa là một thiết bị dùng để truyền tải tín hiệu âm thanh và tín hiệu sóng âm
Amply
  Amply là thiết bị khuếch đại tín hiệu âm thanh từ hiệu ứng thiết bị kỹ thuật số hoặc đầu đĩa cơ được khuếch tán lên thiết bị là loa nghe nhạc

 
Thuộc tính 

Thuộc tính: class

xác định tên gọi một phần tử 

Ví dụ: class="section"

class có thể đặt cho nhiều phần tử và nhóm chúng lại để áp dụng css lên một loạt các phần tử cần áp dụng thuộc tính css 


Thuộc tính id 

xác định tên gọi của phần tử một cách riêng biệt 

Ví dụ: id="layout"

id khi được sử dụng chỉ được sử dụng riêng biệt và duy nhất, không được trùng lặp 

 

Thuộc tính - lang

Xác định Mã ngôn ngữ

Ví dụ: lang="vi"

Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần.


Thuộc tính - dir

dir="rtl" 

dir=”ltr”

Xác định hướng văn bản cho các nội dung trong một thành phần.


Thuộc tính - style

Xác định kiểu định dạng

Ví dụ: style="background : green; color:black ;  "

Thuộc tính này có chức năng xác định kiểu định dạng cho thành phần 

 

title

Ví dụ: Text title=”nội dung ”

Thuộc tính này Xác định thêm thông tin là tiêu đề cho thành phần.


seoit.vn


Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Close Menu